Scientific Publications

Güney N, Nişan N, Korkmaz F: Bir Tibia Üst Uç Epifizyoliz Olgusu. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica Vol Xııı, Sayı 4: 239-242, 1979.
Güney N: Epifiz Kırıkları. Uzmanlık Tezi, İstanbul, 1980.
Nişan N, Güney N, Kır N, Özsöyler M: 33 Monteggia Kırığı Ve Sonuçları. Vıı. Türk Milli Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 28-30 Mayıs 1981.
Kır N, Güney N, Korkmaz F: Bir Ayak Bileği Açık Luksasyon Olgusu. Vıı. Türk Milli Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 28-30 Mayıs 1981.
Nişan N, Güney N, Kır N, Özsöyler M: 33 Monteggia Kırığı Ve Sonuçları. Vıı. Milli Türk Ort. Ve Trav. Kongre Kitabı 73-75, 1983.
Kır N, Güney N, Korkmaz F: Bir Ayak Bileği Açık Luksasyon Kırığı Olgusu. Vıı. Milli Türk Ort. Ve Trav. Kongre Kitabı 84 -85, 1983.
Cever İ, Güney N, Kır N, Numan Ş: Nadir Bir Tarsal Koalisyon Formuna Bağlı Pes Planovalgus Olgusu. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica , Vol Xvııı, Sayı 1: 27-32, 1983.
Güney N, Kır N, Numan Ş: Dirsekte Sinovyal Kondromatozis. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica Vol Xvııı, Sayı 1: 37-41, 1983.
Üzel M, Bilsel N, Güney N, Akgün I: Application De L’ostéotomie De Raccourcissement Fémoral Et De L’opération De Chiari Aux Cas Tardés De La Luxation Congénitale De La Hanche. Xvıııémsemaine Medical Balkanique, Resumes I, 76-77, İstanbul, 30 Ağustos 1984.
Bilsel N, Güney N, Er T, Yalnız E: Total Kalça Protezi Ameliyatından Sonra Femoral Parçanın Yapısal Hatalara Bağlı Kırığı. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, Vol.Xvııı, Sayı 2, 90-99, 1984.
Centel T, Akgün I, Güney N:Ayak Bileği Artrodezi. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, Vol. Xıx (2)177-187, 1985.
Bilsel N, Üçışık Ah, Sürel B, Güney N, Zeytin S: Diz Ekleminin Değişik Fleksiyon Derecelerinde Ön Çapraz Bağın Eklemin Stabilitesindeki Rolü: Deneysel Çalışma. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, Vol.Xıx, Sayı 1, 9-15, 1985.
Güney N, Bilsel N: Osteogenesis İmperfektada Teleskopik Çiviler İle Cerrahi Tedavi. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 1985.
Güney N, Centel T, Bilsel N: Omuz Döndürücü Kılıfının Yırtıkları. Medica, Vol. 2, Sayı 8, 29, Şubat 1986.
Güney N., Bilsel N: Konjenital Koksa Vara. Medica, Vol. 2, Sayı 9, Mart 1986.
Güney N, Kır N, Akgün I: Femur Suprakondüler Kırıklar. Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica, 20 (1), 48-53, 1986.
Tenekecioğlu Y, Güney N: Gecikmiş Doğuştan Kalça Çıkıklı Olgularda Çakırgil Radikal Rezeksiyonu Ameliyatı Ve Sonuçları. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, Vol.Xx, Sayı 1, 26-30, 1986.
Güney N: Thalessemia Major Hemoglobinopatisinde İskelet Sistemine Ait Bozukluklar Ve Tedavilerindeki Özellikler. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, Vol.Xx, Sayı 2, 144-149, 1986.
Güney N, Bayraktar K: Doğuştan Patella Çıkığında Yeni Bir Tedavi Yöntemi. Medica Vol Iı, Sayı 8, 36 – 37, Şubat 1986.
N. Güney, Yalçın L: Suprakondüler Humerus Kırıkları. Medica, Vol Iı, Sayı 10, 19-20, Nisan 1986.
Hız M, Üzel M, Kır N, Güney N, Tenekecioğlu Y: Ankilozan Spondilitte Total Kalça Artroplasti Uygulaması.VI. Ulusal Romatoloji Kongresi,Sayfa 19, 1988.
Hız M, Uzel M, Kır N, Güney N: Total Hip Arthrosplasty İn Ankilosing Spondylitis 4. Mediterenean Congress Of Rheumtology. İstanbul 2-3 June 1988.
Tenekecioğlu Y, Kır N, Tezcan R, Güney N: Femur Üst Uç Kırıklarının Smith-Petersen Çivisi İle Tedavisi Ve Sonuçları, Medica Dergisinde Yayınlanmak Üzere 15-7-1988 Tarihinde Kabul Edildi.
Güney N, Özgür M, Vardar B: Düz Saplı Total Kalça Endoprotezi Uygulamasında Erken Sonuçlar. Xı. Milli Türk Ortopedi. Ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 493-495, Ankara, 1989.
Güney N, Özgür M, Vardar B: Doğuştan Kalça Çıkıklı Olgularda Total Kalça Protezi (Müller Straight Stem Cdh Tipi Protez) Uygulaması. Xı. Milli Türk Ortopedi. Ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 675-676, Ankara, 1989.
Güney N, Akgün I, Çepel S: Total Diz Artroplastisinin Erken Ve Orta Dönem Sonuçları. Xııı. Milli Türk Ortopedi Ve Traumatoloji Kongresi, Nevşehir, 15-19 Mayıs 1993.
Güney N, Akgün I: Total Hip Arthroplasty İn Untreated Cases Of Congenital Hip Dislocation. Italian-Turkish Meeting İn Orthopaedic Surgery And Traumatology, Milan- Italy, 21-23 October 1993.
Güney N: Aynı Seansta Yapılan Total Diz Protezi Uygulamaları. (Panel Konuşması) Xııı. Milli Türk Ortopedi Ve Traumatoloji Kongresi, Nevşehir, 15-19 Mayıs 1993.
Güney N: Tedavi Edilmemiş Konjenital Kalça Çıkıklı Olgularda Total Kalça Protezi Uygulaması.
Güney N, Çepel, S., Akgün I: Early To Midterm Results Of Total Knee Arthroplasty. (Poster Presentation) Sıcot 93 19th World Congress, Seul – Korea, August 28 – September 3 1993.
Dönmez Ç, Güney N, Ünver F: Postoperative Tens And Rehabilitaton İn Patients With Total Hip And Knee Arthroplasty. Seventh World Congress Of The İnternational Rehabilitation Medicine Association – Irma Vıı, Washington, D.C.-Usa, 9-16, April 1994.
N. Güney: Totale Endoprothesen Bei Alten Angeborenen Hüftgelenks-Luxationen. 6. Istanbuler Woche, Giessen – Dresden, 28 Mai – 5 Juni 1994.
Bilsel N, Aydıngöz Ö, Özdoğan, H., Anter, M., Güney N: Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda Kalça Ve Diz Eklemi Artroplastisi. Ix. Ulusal Romatoloji Kongresi Özet Kitabı, S: 48, Kemer – Antalya, 11 – 14 Ekim 1994.
Erdoğan F, Güney N, Aydıngöz Ö, Gökçe A: Total Hip Arthrosplasty For He Treatment Of Secondary Osteoarthrosis Resulting From Congenital Dislocation Of The Hip (Poster Presentation). SICOT 96 Abstract Book, 702, Amsterdam, 18-23 August 1996.
Aydıngöz Ö, Erdoğan F, Öcalan F, Karadeniz N, Güney N: Çimentolu Ve Çimentosuz Total Kalça Artroplastileri Ve Sonrasında Heterotopik Kemik Oluşumu. Artroplasti, Artroskopik Cerrahi, 8(15): 19-24, 1997.
Aydıngöz Ö, Güney N, Erdoğan F, Heybeli N: Retrospective Evaluation Of Total Knee Arthroplasty İn Severely Obese Patient. Isakos 1997. (First Bienal Congress Of İnternational Society Of Arthrocopy, Knee Surgery And Orthopaedic Sports Medicine) Abstract Book, 145, Buenos Aires, Argentina, 11-16 May 1997.
Erdoğan F, Gökçe A, Heybeli N, Güney N: Bone Grafting For Acetabuler Reconstruction İn Primary Total Hip Arthroplasty. Turkish Journal Of Bone And Joint Surg. Vol: 3 No: 1-2, 27-30 September 1997.
Güney N, Erdoğan F, Heybeli N, Mumcuoğlu E: Aynı Seansta Ve İki Seansta Bilateral Total Diz Artroplastisi Olgularının Karşılaştırılması. Aktüel Tıp Dergisi (Ortopedi Sayısı): 3 (3) 170-172, Mart 1998.
Güney N, Erdoğan F: Bazı özel artroplasti uygulamaları. In Ege R (Ed): Diz sorunları, Ankara, 438-450, 1998.
Güney N, Erdoğan F, Heybeli N: Obes Hastalarda Total Diz Artroplastisi Sonuçlarımız. Turkish Journal Of Arthrosplasty And Arthroscopic Surgery, (2): 73-76, 1998.
Güney N, Erdoğan F: Total Diz Protezi. Ege R (Ed): In Ege R (Ed): Diz Sorunları, 438-449, 1998.
Güney N: Diz Artroplastisinde Genel İlkeler İle Endikasyonlar. Bölüm 17-K: 5, Diz Sorunları Bilim Büro Basımevi 1999.
Güney N, Öğüt T, Kesmezacar H, Bayram S: Primer total kalça artroplastisi uyguladığımız ankilozan spondilitli hastaların orta ve geç dönem takip sonuçları. III. Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri, Seronegatif Spondiloartritler, 107-8,İstanbul, 2000.
Güney N, Öğüt T, Kesmezacar H, Bayram S: Primer total kalça artroplastisi uyguladığımız ankilozan spondilitli hastaların orta ve geç dönem takip sonuçları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 13, 195-201, 2002
Aksu T, Aksu N, Yücel İ, Öğüt T, Kesmezacar H, Güney N: Treatment of intertrochanteric femur fractures. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 330, İstanbul, 2002.
Güney N, Öğüt T, Kesmezacar H, Bayram S. “Ankilozan spondilitli hastalarda primer total kalça artroplastisi sonuçlarımız,” Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 13, 195-201, 2002.
Güney N, Erdoğan F, Kesmezacar H, Öğüt T, Ağrıtmış A, Özdemir H, Analay Y: Bilateral total kalça artroplastisi: Aynı seans ya da ayrı seans karşılaştırması. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (2) 54, İstanbul, 2003.
Cansü E, Erdoğan F, Babacan M, Güney N, Doğan A, Öztürk R: Kalça Ve Diz Artroplastilerininin Septik Ve Aseptik Gevşeme Tanısında İntraoperatif Ekilen Kültür Sonuçlarının, Extraoperatif Ekilenler Ve Crp-Esh Değerleriyle Karşılaştırılması. Xıx. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, Supplementum-Iı, Cilt (Vol)39, Suppl 2, P: 35-36,2005.
Cansü E, Erdoğan F, Babacan M, Güney N, Doğan-Çelik A, Öztürk R: Kalça Ve Diz Artroplastilerinin Septik Ve Aseptik Gevşeme Tanısında İntraoperatif Ekilen Kültür Sonuçlarının, Ekstraoperatif Ekilenler Ve Crp-Esh Değerleri İle Karşılaştırılması. Lizbon Efort 2005.
Cansü E, Erdoğan F, Babacan M, Güney N, Doğan-Çelik A, Öztürk R: Kalça Ve Diz Artroplastilerinin Septik Ve Aseptik Gevşeme Tanısında İntraoperatif Ekilen Kültür Sonuçlarının, Ekstraoperatif Ekilenler Ve Crp-Esh Değerleri İle Karşılaştırılması. Xıx. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, Supplementum-Iı, Cilt (Vol) 39, Suppl 2, P: 35-36, 2005.
Erdoğan F, Güney G, Tözün R, Akgün I: Erişkinde Rekonstrüktif Cerrahi, Current Ortopedi, Güncel Tanı Ve Tedavi. Çeviri Editörü: Mümtaz Alpaslan, Editör: Harry B

[contact-form-7 id="516" title="Contact Form"]